Norges nasjonalparker

Spåkenesøra naturreservat rommer et stort fjæreområde på nordsiden av Spåkeneset, hvor en rekke våtmarksfugler har sin rasteplass under vår- og høsttrekk. Vadefugler og spurvefugler finner næring her til ulike tider av året, og gravanda velger også å hekke her. På myrdragene innenfor fjæra kan storspove og orrfugl ses i leik på våren. Ei utkikkshytte er plassert på den høye sandmelen ved reservatgrensa med god utsikt over fjæra. Hytta er utstyrt med informasjonsplakater og fuglebøker, men kikkert må man ha med selv. Utenfor reservatet, på flatene lenger inne på neset, er det flotte turområder med utsikt til Lyngsalpene, og kulturminner fra andre verdenskrig.

 

Mer informasjon om Spåkenesøra finnes på naturbase og i forskriften for reservatet.  

 

 

 

Naturen


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no