Norges nasjonalparker

Som et øksehogg i vidda

[original]I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er sentral i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser og elvegjel skjærer seg ned i viddelandskapet og vitner om en spennende geologi som også gir grobunn og vekstvilkår for et rikt plante- og fugleliv. Dette landskapet preger store deler av nasjonalparken, med trinnvis overgang til slakere og mer landstrakt viddelandskap i sør. Som en naturlig konsekvens av dette finnes det flere flotte fossefall i dalen, der Mollisfossen er den mest imponerende.

 

 

 

Naturopplevelser

[trebuchet12]Reisadalen og områdene rundt byr på variert natur som gir de besøkende muligheter for gode naturopplevelser til alle årstider. Hoveddalføret fra Saraelv til Nedrefoss er i sommerhalvåret et populært utfartsområde for mange, både på land og til vann, med elvebåt eller kano, for laksefiskere og for vanderere. Om vinteren preges hoveddalføret av en rekke frosne fosser og issøyler fra de tallrike sidelvene. Flere av sidedalene er åpne og vide, med fjellbjørkeskog, elver og rik vegetasjon. Andre, mindre sidedaler er trange og skarpe der de møter hoveddalføret. Øst og vest for hoveddalføret er det avrunda og høyereliggende fjellområder som leder ned til det myrlendte, skogrike viddelandskapet ved Ráisjávri og de indre områdene i Njallaávzi. 

Den vanligste måten å ta seg inn til nasjonalparken på er med elvebåt fra Bilto/Saraelv. Herfra starter også Nordkalottleden innover dalen, i hovedsak langs elva. Andre innfartsområder er Biedjuvaggi og Reisavannet i sør, og Guolasjavri i vest.

Inne i nasjonalparken finnes det en del ubetjente hytter og gammer (link). I nedre del av Reisavassdraget kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen. Ovenfor Imo er det godt røyefiske i elva, og det kommer også abbor, lake, gjedde og sik inn i vann og vassdrag herfra og inn. Reisadalen med fjellviddene rundt er et populært område for småviltjakt og elgjakt. Husk jakt- og fiskekort.

Reisaelva byr på gode opplevelser for kanopadling og bruk av båt, men vær særlig oppmerksom på at elva stiger svært hurtig ved kraftig regnvær og/eller i varmt vær med snøsmelting.  

 

 

 

Dyrelivet

Bratte klippevegger blbalalblala  Inne i nasjonalparken finnes det en del ubetjente hytter og gammer (link). I nedre del av Reisavassdraget kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen. Ovenfor Imo er det godt røyefiske i elva, og det kommer også abbor, lake, gjedde og sik inn i vann og vassdrag herfra og inn. Reisadalen med fjellviddene rundt er et populært område for småviltjakt og elgjakt. Husk jakt- og fiskekort (link).

 

 

 

Mer informasjon om nasjonalparken finnes på miljødirektoratets informasjonssider og i verneforskriften for nasjonalparken. 

 

 

 

 

 


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no