Norges nasjonalparker

Det er mye natur i Nordreisa, med stor spennvidde av naturtyper – fra alpint kystlandskap til vidstrakte fjellvidder. Fem områder har fått status som særlig verdifulle gjennom vern etter naturmangfoldloven. Av disse er Reisa Nasjonalpark selve juvelen, med sin unike geologi, økologi og kulturhistorie. Ráisduottarháldi landskapsvernområde har sitt navn fra Nordreisas, Kåfjord og Finlands høyeste fjell. Tre naturreservater rommer ekstra sårbart og verdifullt plante- og dyreliv.

Reisa Nasjonalpark

Ráisduottarháldi landskapsvernområde

Jávreoaivvit naturreservat

Spåkenesøra naturreservat

Reisautløpet naturreservat


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no