Norges nasjonalparker

Webkameraet på Halti er tatt ut av drift på grunn av leverandørens omlegging av server og tjenesten er utløpt.

Flere parter jobber sammen for en ny, felles løsning og vi håper alt kan komme på plass i løpet av kort tid.

Vi gjør oppmerksom på at Halti nasjonalparksenter AS eier kamera og bilder, og drifter dette i samarbeid med Nordreisa kommune. Vennligst link til sidene, ikke direkte til bildet.


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no